Рубрика: Fan olimpiadasi

Fan olimpiadasining tuman, viloyat bosqichida tushgan test savollari hamda amaliy ish na’munalari

10-sinf biologiya fanidan fan olimpiadasi uchun test savollari 201810-sinf biologiya fanidan fan olimpiadasi uchun test savollari 2018

1.Apollonga xos bo`lmagan  xususiyatlar  keltirilgan  javobni toping 1) tangacha  qanotlilar  turkumi vakili;   2)  o`pka  xaltasi  yordamida  nafas oladi;  3)  ikkinchi  juft  qanoti rudiment organ;  4) to`liq  metamorfoz  bilan rivojlanadi;  5)