8-sinf kimyo fanidan bilimlar bellashuvi uchun test savollari

1. 0 ,25 mol rubidiy oksidining massasi necha grammga teng?
A) 57,6 B) 23,3 C) 46,5 D) 36,5
2. 50 ml ertitmaning tarkibida 6,85 g alyuminiy sulfati mavjud. Tuzning molyar konsentratsiyasi necha mol/l ga teng?
A) 4 B) 0,4 C) 0,8 D) 0,2

         3. Qaysi qatordagi tuzlarning eritmalari ishqoriy muhitga ega?

          A)  NaClO4, K3PO4    B)  Cs2S, Na2CO3    C)  K2S, K2SO4    D) NaNO3, KClO4

         4. Qaysi qatorda faqat asosli oksidlar keltirilgan?

          A)  CuO, CaO Li2O,     B)  Fe2O3, HgO, MgO     

          C)  Ag2O, ZnO, BaO     D)  Al2O3, MnO2, FeO

 

             Test savollar soni: 25 ta

Testni to‘liq holda ko‘rish uchun yuklab oling.

Faylning xos raqami: 4788

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related Post