Рубрика: 6-sinf

6-sinf tarix

5-sinf tarix fanidan bilimlar bellashuvi uchun test savollari RUS tilida5-sinf tarix fanidan bilimlar bellashuvi uchun test savollari RUS tilida

1. Когда произошло объединение Египта? A) VII в до н.э.                                      B) VI в до н.э. C) V в                                                    Д) 3000 г до.н.э.

6-sinf tarix fanidan bilimlar bellashuvi uchun test savollari na’munasi 2-variant 20186-sinf tarix fanidan bilimlar bellashuvi uchun test savollari na’munasi 2-variant 2018

1.Misrning yagona davlatga birlashuvi qachon ro‘y bergan? A)Millodan avvalgi VII asrda.              B)Millodan avvalgi VI asrda. C)Millodan avvlgi  V asrda.                 D)Millodan avv.3000 yilda.

6-sinf tarix fanidan bilimlar bellashuvi uchun test savollari na’munasi 1-variant 20186-sinf tarix fanidan bilimlar bellashuvi uchun test savollari na’munasi 1-variant 2018

1. ”Ajnabiylar bu shaharga kiritilmas edi, ajnabiylar ham bu shaharga oshiqmas edi.” Bu yerda qaysi shahar haqida so‘z borayapti? A)Sparta           B)Afina                C)Persepol     D)Sard