10.03.2018

8-9-10-sinflar uchun kimyo fanidan innovatsion olimpiada yozma ish variantlari

Iqtidorli o’quvchilar innovatsion olimpiadasi 1-bosqichi uchun.
07.03.2018

8-sinf kimyo fanidan bilimlar bellashuvi uchun test savollari

1. 0 ,25 mol rubidiy oksidining massasi necha grammga teng? A) 57,6 B) 23,3 C) 46,5 D) 36,5
24.11.2017

8-sinf Kimyo fanidan bilimlar bellashuvi uchun test savollari na’munasi

1. Dissotsiatsiyalanganda kation sifatida faqat vodorod ionlarini hosil qiladigan murakkab moddalar nima ? А) Kislotalar   B) Asoslar   C) Tuzlar    D)Nordon tuzlar
27.10.2017

8-sinf Kimyo fanidan 1-chorak uchun test savollari

1. Quyidagilarning qaysi birida element valentligi to’g’ri ta’riflangan? a) ayni element atomi bilan birikadigan vodorod atomlari soni orqali aniqlanadi b) element joylashgan guruhining tartib raqami bilan […]
uz_UZUzbek