Рубрика: Ona tili va adabiyot

VI sinf uchun ona tili fanidan test savollari I chorak uchun 2017-2018 o’quv yili uchunVI sinf uchun ona tili fanidan test savollari I chorak uchun 2017-2018 o’quv yili uchun

1. Yasama so’zlar keltirilgan javobni toping. A. Yuksak, yumush, yutuq                      B.Ko’chki, chopqi, gapdon C.Qushcha, qumursqa, qutlov                 D. Supurgi, barcha, qurshov