Matematika fanidan bilimlar bellashuvi savollari

31.01.2018

5-sinf matematika fanidan bilimlar bellashuvi uchun yozma ish na’munasi

Uchta kitob javonida 264 ta kitob bor edi. Agar birinchi javondan 18 ta kitob olib ikkinchi javonga joylashtirilsa, birinchi va ikkinchi javondagi kitoblar soni teng bo‘ldi. […]
03.01.2018

5-sinf matematika fanidan bilimlar bellashuvi uchun 1-bosqich savollari na’munasi 2018

Ixtisoslashgan maktablar uchun 1.      Hisoblang: 275·41+275·31+275·28 A) 27500       B)15700              C)12500            D)17500
03.01.2018

Математика тесты для 5-класса 2018

1. При каких значениях  b  выражение    483+(b-139)     равно 541? a) 622      b) 344    c)  197   d) 207
03.01.2018

5-sinf matematika fanidan bilimlar bellashuvi uchun 1-bosqich savollari na’munasi 2018

1.      b  ning qanday qiymatida    483+(b-139)     ifodaning  qiymati  541 ga teng bo‘ladi? a)  622          b) 344        c)  197           d) 207