16.09.2017

Gap va matndan harakatni bildirgan so`zlarni topa olish

1-sinf uchun dars ishlanma