Рубрика: Jismoniy tarbiya

Saf mashqlari.Ikki marta oldinga orqaga umbaloq oshish, kuraklarda tik turish.Saf mashqlari.Ikki marta oldinga orqaga umbaloq oshish, kuraklarda tik turish.

Dars ishlanmasi 45 minutga mo`ljallangan bo`lib, yillik rejaga mos, darsda foydalangan ped texnologiya mavzuga mos tanlangan, mavzu bo`yicha ishlanmada DTS talablari yo`ritilgan, xronologik xarita to`gri tuzilgan. Darsda ko`rgazmali qurollardan tog`ri