O’zbek tili

08.02.2018

5-sinf o’zbek tili fanidan bilimlar bellashuvi uchun test savollari

1.”Yaxshilik” hikoyasida qanday odat qoralanadi? A)  yolg‘onchilik           B) maqtanchoqlik C) qizg‘anchiqlik            D) dangasalik
08.02.2018

5-sinf o’zbek tili fanidan bilimlar bellashuvi uchun test savollari

1. Qaysi qatorda hajm – o‘lchovni ifodalovchi so‘zlar berilgan? A) Katta, kichik, uzun                B) Shirin, achchiq, qisqa C) yashil, mazali, nordon           D) Katta, shirin, mazali
08.12.2017

9-sinf O’zbek tili fanidan fan olimpiadasi uchun test savollari na’munasi

1. Chama sonlar berilgan javobni belgilang. A) Bir, o‘nlab, uchala B) Minglab, yuztacha, minglarcha S) O‘nta, minglab, ikkovi D) Ikkita, birma-bir, to‘rtala
05.12.2017

8-sinf O’zbek tili fanidan bilimlar bellashuvi uchun test savollari na’munasi

1.Qaysi qatorda tasdiq, inkor gaplar berilgan ? A)Eshitdimki,u o‘shayerga boradi.Abror aslo yolg‘on gapirmaydi. B)Oltin kuz keldi va havo soviyboshladi. C)Kuz faslida paxta teriladi.Bog‘larda mevalar yig‘iladi. D)Bugun […]
uz_UZUzbek