19.09.2017

Oliy va o‘rta maxsus ta’lim muassasalari darsliklari

Kerakli darslikni tanlang va yuklab oling.
14.09.2017

10-sinf

10-sinf darslik va o‘quv qo‘llanmalari
27.09.2016

9-sinf

9-sinf darslik va o`quv qo`llanmalari
26.09.2016

8-sinf

8-sinf darslik va o`quv qo`llanmalari