Рубрика: Bilimlar bellashuvi

Bilimlar bellashuvining tuman, viloyat va respublika bosqichlarida tushgan test savollaridan na’munalar hamda amaliy va yozma ishlar

8-sinf rus tili fanidan bilimlar bellashuvi uchun test savollari ixtisoslashtirilgan maktablar uchun8-sinf rus tili fanidan bilimlar bellashuvi uchun test savollari ixtisoslashtirilgan maktablar uchun

1. Кому из героев комедии Гоголя «Ревизор» слуга Осип дает такую  характеристику: «Второй месяц пошел, как уж Питера! Профинтил дорогою