Ta’lim o‘zbek tilidagi maktablar uchun

Ta’lim o‘zbek tilidagi maktablar uchun (test savollari, yozma ish hamda amaliy ishna’munalari)

14.03.2018

8-9-10-sinflar uchun tasviriy san’at fanidan innovatsion olimpiada yozma ish variantlari

Iqtidorli o’quvchilar innovatsion olimpiadasi 1-bosqichi uchun.
14.03.2018

8-9-10-sinflar uchun tarix fanidan innovatsion olimpiada yozma ish variantlari

Iqtidorli o’quvchilar innovatsion olimpiadasi 1-bosqichi uchun.
14.03.2018

8-9-10-sinflar uchun biologiya fanidan innovatsion olimpiada yozma ish variantlari

Iqtidorli o’quvchilar innovatsion olimpiadasi 1-bosqichi uchun.
11.03.2018

8-9-10-sinflar uchun informatika fanidan innovatsion olimpiada yozma ish variantlari

Iqtidorli o’quvchilar innovatsion olimpiadasi 1-bosqichi uchun.