Рубрика: Biologiya

10-sinf biologiya fanidan fan olimpiadasi uchun test savollari 201810-sinf biologiya fanidan fan olimpiadasi uchun test savollari 2018

1.Apollonga xos bo`lmagan  xususiyatlar  keltirilgan  javobni toping 1) tangacha  qanotlilar  turkumi vakili;   2)  o`pka  xaltasi  yordamida  nafas oladi;  3)  ikkinchi  juft  qanoti rudiment organ;  4) to`liq  metamorfoz  bilan rivojlanadi;  5) 

9-sinf Biologiya fanidan fan olimpiadasi uchun test savollari na’munasi9-sinf Biologiya fanidan fan olimpiadasi uchun test savollari na’munasi

1. Quyidagi tibbiyot sohalari bo‘yicha ilmiy faoliyat olib borgan o‘zbek olimlarini to‘g‘ri joylashtiring. a) odam anatomiyasi fanining rivojlanishi bo‘yicha; b) qalqonsimon bez kasalligi bo‘yicha; c) fiziologiya fanining rivojlanishi bo‘yicha; d)