Milliy istiqlol g’oyasi

10.12.2017

Vatan tuyg’usi fanidan 5-sinf uchun 1-chorak testi

1.Vatan deganda nimani tushunasiz? A Kindik qonimiz tomgan joyni B Ko’z yoshimiz tomgan joyni C Peshona terimiz tomgan joyni D Tuz nasibamiz to’kilgan joyni
15.10.2017

Vatan tuyg‘usi fanidan 5-sinf uchun test 2-yarim yillik

1 “Mintaqa” so‘zining  ma’nosini toplng a) ko‘cha, mahalla, tuman b) davlat, mamalakat
15.10.2017

Vatan tuyg‘usi fanidan 5-sinf uchun test 1-yarim yillik

1. Oilaning asosini kim tashkil qiladi? A) Aka va uka     B) Opa va singil   C) Ota va ona
uz_UZUzbek