O’zbek tili

08.02.2018

5-sinf o’zbek tili fanidan bilimlar bellashuvi uchun test savollari

1.”Yaxshilik” hikoyasida qanday odat qoralanadi? A)  yolg‘onchilik           B) maqtanchoqlik C) qizg‘anchiqlik            D) dangasalik
08.02.2018

5-sinf o’zbek tili fanidan bilimlar bellashuvi uchun test savollari

1. Qaysi qatorda hajm – o‘lchovni ifodalovchi so‘zlar berilgan? A) Katta, kichik, uzun                B) Shirin, achchiq, qisqa C) yashil, mazali, nordon           D) Katta, shirin, mazali
05.12.2017

8-sinf O’zbek tili fanidan bilimlar bellashuvi uchun test savollari na’munasi

1.Qaysi qatorda tasdiq, inkor gaplar berilgan ? A)Eshitdimki,u o‘shayerga boradi.Abror aslo yolg‘on gapirmaydi. B)Oltin kuz keldi va havo soviyboshladi. C)Kuz faslida paxta teriladi.Bog‘larda mevalar yig‘iladi. D)Bugun […]
05.12.2017

7-sinf O’zbek tili fanidan bilimlar bellashuvi uchun test savollari na’munasi

1.Qaysi qatorda”Независимый Узбекистан“ so’z birikmasining tarjimasi berilgan? A) Hur, О’zbekiston. C) Gullagan O’zbekiston. B) Mustaqil O’zbekiston. D) Yashnagan O’zbekiston.
uz_UZUzbek