Рубрика: 9-sinf

9-sinf Iqtisod fanidan fan olimpiadasi uchun test savollari na’munasi9-sinf Iqtisod fanidan fan olimpiadasi uchun test savollari na’munasi

1.Quyidagi xususiyatlarning qaysi biri mas’uliyati cheklangan firmaga taaluqli emas? a) Nizom jamgarmasiga katta mablagni jalb etish imkonining borligi. b) Ta’sischilarning qisman mulkiy javobgarligi. c) Ta’sischilar firma boshqaruvida qatnashishining shart emasligi.

Tecты по «Основы экономическых знаний» 9 –класс 2 вариантTecты по «Основы экономическых знаний» 9 –класс 2 вариант

1. Кто является автором книги “ Общая теория обеспечения занятости, процентов и денег”? a)Адам Смит; b)Джон Меннард Кейнс; c) Альфред Маршалл; d)Ксенофонт