Рубрика: Без рубрики

Milliy udumlar, urf-odat va an’analar xalq ma’naviyatini shakllantirish omili.Milliy udumlar, urf-odat va an’analar xalq ma’naviyatini shakllantirish omili.

Or – nomus, hamiyat, mardlik, vijdon amriga itoat etish, adolatpeshalik, haqgo‘ylik sifatlari necha asrlardan beri davom etib kelmoqda. Hayo, andisha, lafz, omonatga xiyonat qilmaslik, rostgo‘ylik dini islomimizda ham, xalq tushunchasida