Boshlang’ich ta’lim

24.01.2018

4-sinf matematika fanidan test savollari

1.982 soni necha xonali son? A) 2                B) 1                    C) 3                    D) 4
24.01.2018

4-sinf matematika fanidan test savollari

1. 810 va 9 sonlarining bo‘linmasini toping? A)  9               B) 900                  C) 81                  D)90
12.11.2017

4-sinf Ona tili fanidan 1-chorak testi

1.Gap deb nimaga aytiladi ? A)So’roq mazmunidagi so’zlarga aytiladi. B)Tugallangan fikrga aytiladi D)So’zlar majmuasiga aytiladi. E)T.J.Y
28.10.2017

3-sinf O‘qish fanidan test savollari

1.O‘zbekiston  Respublikasi  Davlat  Bayrog‘i  qachon  qabul qilingan? A.1991- yil  18-noyabr B.1991-yil  31-avgust D.1992-yil  8-dekabr
uz_UZUzbek