Рубрика: Geografiya

6-sinf geografiya fanidan bilimlar bellashuvi uchun test savollari 1-variant6-sinf geografiya fanidan bilimlar bellashuvi uchun test savollari 1-variant

1. J. Kuk 1771-1775-yillarda Hind okeanida qanday tadqiqot ishlarini olib borgan? A) Okean suvining sho’rligini o’rgangan                 B) Okean hayvonot va o’simlik dunyosinini C) Okean osti qazilma boyliklarini                           D)

7-sinf Geografiya fanidan bilimlar bellashuvi uchun test savollari 2-variant7-sinf Geografiya fanidan bilimlar bellashuvi uchun test savollari 2-variant

1. “Issiqlik mashinasi”ning harakat yo‘nalishi, tezligi kabi xususiyatlariga  Oy va Quyoshning tortishi hamda Koriolis kuchi, hatto antropogen omil bilan birga yana nima ta’sir etadi? A) Yerning ichki energiyasi          B) Shamollar