Рубрика: Bilimlar bellashuvi

Bilimlar bellashuvining tuman, viloyat va respublika bosqichlarida tushgan test savollaridan na’munalar hamda amaliy va yozma ishlar

8-sinf rus tili fanidan bilimlar bellashuvi uchun test savollari ixtisoslashtirilgan maktablar uchun8-sinf rus tili fanidan bilimlar bellashuvi uchun test savollari ixtisoslashtirilgan maktablar uchun

1. Кому из героев комедии Гоголя «Ревизор» слуга Осип дает такую  характеристику: «Второй месяц пошел, как уж Питера! Профинтил дорогою денежки, голубчик, теперь сидит и хвост подвернул, и не горячится…

6-sinf geografiya fanidan bilimlar bellashuvi uchun test savollari 1-variant6-sinf geografiya fanidan bilimlar bellashuvi uchun test savollari 1-variant

1. J. Kuk 1771-1775-yillarda Hind okeanida qanday tadqiqot ishlarini olib borgan? A) Okean suvining sho’rligini o’rgangan                 B) Okean hayvonot va o’simlik dunyosinini C) Okean osti qazilma boyliklarini                           D)