07.03.2018

8-sinf kimyo fanidan bilimlar bellashuvi uchun test savollari

1. 0 ,25 mol rubidiy oksidining massasi necha grammga teng? A) 57,6 B) 23,3 C) 46,5 D) 36,5
24.11.2017

8-sinf Kimyo fanidan bilimlar bellashuvi uchun test savollari na’munasi

1. Dissotsiatsiyalanganda kation sifatida faqat vodorod ionlarini hosil qiladigan murakkab moddalar nima ? А) Kislotalar   B) Asoslar   C) Tuzlar    D)Nordon tuzlar
29.11.2016

8-sinf Kimyo 2-variant (ru)

8-sinf kimyo fanidan 3-bosqich bilimlar bellashuvi uchun yozma ish na’munasi Rus tilida Umum ta’lim maktablar uchun 2-variant
28.11.2016

8-sinf Kimyo 1-variant (ru)

8-sinf kimyo fanidan 3-bosqich bilimlar bellashuvi uchun yozma ish na’munasi Rus tilida Umum ta’lim maktablar uchun 1-variant