Декабрь 2017

31.12.2017

8-sinf huquq fanidan 2-chorak uchun test savollari

1. Konstitutsiya huquqiy normalar tizimida A) barcha qonunlarni tartibga solib turadi; B) davlat siyosatining asosiy yo‘nalishlarini belgilaydi; C) oily yuridik kuchga egadir; D) A) va B) […]
31.12.2017

8-sinf Huquq fanidan bilimlar bellashuvi uchun test savollari na’munasi

1. Из произведения какого автора взяты эти слова: «Все члены общества должны заниматься трудом» A)  И. Каримов «Юксак маънавият – енгилмас куч» B) отрывок из «Уложений» […]
31.12.2017

8-sinf Huquq fanidan bilimlar bellashuvi uchun test savollari na’munasi

1.                  “ Jamoaning barcha a’zolari mehnat bilan shug‘ullanmoqlari zarur”. Quyidagi so‘zlar qaysi manbadan   olingan? А)I.Karimov “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” В)Amir Temur tuzuklari С)Ibn Sino “Ishorat […]
30.12.2017

9-sinf tarix fanidan fan olimpiadasi uchun test

1. Buхоrо хоnligi Erоn hukmdоri  Nоdirshохgа qаrаmlikdаn qаchоn qutildi? А) 1844 yildа; V) 1847 yildа; S) 1849 yildа; D) 1853 yildа;