Месяц: Октябрь 2017

VI sinf uchun ona tili fanidan test savollari I chorak uchun 2017-2018 o’quv yili uchunVI sinf uchun ona tili fanidan test savollari I chorak uchun 2017-2018 o’quv yili uchun

1. Yasama so’zlar keltirilgan javobni toping. A. Yuksak, yumush, yutuq                      B.Ko’chki, chopqi, gapdon C.Qushcha, qumursqa, qutlov                 D. Supurgi, barcha, qurshov

Материалы по биологии для районного тура конкурса «Билимлар беллашуви» 6 класс 3– вариантМатериалы по биологии для районного тура конкурса «Билимлар беллашуви» 6 класс 3– вариант

1.Определите клетки растений, которые испаривают воду? А) чечевички                              В) механическая ткань С) клетки кожицы корня           D) устьицы листьев

Biologiya fanidan bilimlar bellashuvining tuman bosqichi uchun nazorat materiallari (umumta’lim maktablar) 6- sinf 3- variantBiologiya fanidan bilimlar bellashuvining tuman bosqichi uchun nazorat materiallari (umumta’lim maktablar) 6- sinf 3- variant

1.O‘simliklarning suv bug‘latishi qaysi hujayralar orqali amalga oshadi ? A) Yasmiqchalar                                  B) Mexanik to‘qima C) Ildiz po‘stlogi hujayralari               D) Barg og‘izchalari

Материалы по биологии для районного тура конкурса «Билимлар беллашуви» 6 класс 2 – вариант.Материалы по биологии для районного тура конкурса «Билимлар беллашуви» 6 класс 2 – вариант.

  1.Какие растения образуют корнеплоды? А) капуста,томаты,хлопчатник            В) картофель,редька, С) чеснок ,луковица, редька                 D) редиска,морьков

Biologiya fanidan bilimlar bellashuvining tuman bosqichi uchun nazorat materiallari (umumta’lim maktablar) 6- sinf 2-variantBiologiya fanidan bilimlar bellashuvining tuman bosqichi uchun nazorat materiallari (umumta’lim maktablar) 6- sinf 2-variant

1. Qaysi o‘simliklar ildizmeva  hosil  qiladi? A) karam,pomidor,g‘o‘za                    B) kartoshka,sholg‘om C) sarimsoq,piyoz,sholgom                D) rediska,sabzi

Материалы по биологии для районного тура конкурса «Билимлар беллашуви » 6 класс I вариантМатериалы по биологии для районного тура конкурса «Билимлар беллашуви » 6 класс I вариант

1.К какому семейству относиться растение-копейечник? А) cемействе  бобовые                              В) cемействе  розоцветных С) cемействе  виноградные                       D) cемействе  пасленовые

Biologiya fanidan bilimlar bellashuvining tuman bosqichi uchun nazorat materiallari (umumta’lim maktablar) 6- sinf 1- variantBiologiya fanidan bilimlar bellashuvining tuman bosqichi uchun nazorat materiallari (umumta’lim maktablar) 6- sinf 1- variant

  1.Quyonsuyak qaysi oilaga mansub  o‘simlik hisoblanadi? A) Burchoqdoshlar oilasi                B) Ra’nodoshlar oilasi C) Tokdoshlar oilasi                       D) Ituzumdoshlar oilasi